Kanal t
profile

Perşembe 16:15

İslam dünyasının yetiştirdiği bu müthiş bilim adamının hayatının burada anlatamadığımız diğer detaylarını bu dizi ile öğreneceksiniz.

Cabir bir Hayyan (721-815) kimyager-eczacı olan bir ailenin oğlu olarak Horasan'da doğmuş ve Yemen'de okuduktan sonra Kufe'ya giderek Abbâsî halifesi Harun Reşid'e saray âlimi olarak hizmet etmiş bir bilim adamıdır. Orta Çağ Avrupası'nın Kimya alanına büyük ölçüde etki etmiş ve Kimya'nın da esasını oluşturmuştur. İmâm Câferi Sâdık'ın talebesidir.

Kimya dışında eczacılık, astroloji, felsefe, tıp ve fizik tedavi, mühendislik, coğrafya gibi geniş alanda 400 ü aşan eser bıraktığı söylenirse de ancak 20 civarında eseri bugüne kalmıştır. Ortaya attığı Baz kavramıyla Kimya'nın gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Dünyada atomun parçalanabileceğini söyleyen ilk bilim adamı Cabir Bin Hayyan'dır. Ayrıca daha sonra zehirlilerin zehirlisi olan arsenik tozunu elde eden ilk kişidir.

Cabir Bin Hayyan, kimyasal maddelerin bileşimlerini tespit etti ve açıkladı. Kimyada kullanılabilecek bazı metodları ortaya koydu.

Deneylerde kullanılabilecek aletlerin imalini, kullanılış yollarını izah etti. Kimyayla ilgili hassas ölçü aletleri yaptı. Kendinden sonra gelen bilim adamları, onu modern kimyanın kurucusu ve üstadı olarak kabul etmişlerdir.

Cabir yeryüzünde ilk labaratuarı kuran bilim adamıdır. Atomun parçalanabileceği söyleyan ilk bilim adamı olan Cabir, sülfirk asit, nitrik asid'i, sodyum karbonat ve potasyumu buldu.

Arsenik gibi zehirli maddelerin yapılarını inceledi ve bitkilerden elde ettiği boya ile derinin boyanması öğretti. Paslanmayı önleyen madde de geliştirmiş olan Cabir Bin Hayyan ilk ateşte yanmayan kâğıdın imalatını gerçekleştirdi.

İslam dünyasının yetiştirdiği bu müthiş bilim adamının hayatının burada anlatamadığımız diğer detaylarını bu dizi ile öğreneceksiniz.

Yorumlar

Yorum Yaz